Χορηγοί / Υποστηρικτές / Χορηγοί Επικοινωνίας

Διοργανωτής

Συνδιοργανωτής

Ασημένιος Χορηγός

Υπό την αιγίδα

Χορηγοί

Χορηγοί Επικοινωνίας

Ασφαλιστική Κάλυψη Αστικής Ευθύνης