Χορηγοί / Υποστηρικτές / Χορηγοί Επικοινωνίας

Διοργανωτής

Μέγας Χορηγός

Ασημένιος Χορηγός

Υπό την αιγίδα

Χορηγοί

Χορηγοί Επικοινωνίας

Υπεύθυνοι Αστικής Ευθύνης