Χορηγοί / Υποστηρικτές / Χορηγοί Επικοινωνίας

Διοργανωτής

Συνδιοργανωτής

Υπό την αιγίδα

Χορηγοί

Χορηγοί Επικοινωνίας

Υποστηρικτές Επικοινωνίας

Ασφαλιστική Κάλυψη Αστικής Ευθύνης