Γενικοί Όροι:

Με την εγγραφή σας στο Sifnos Run οφείλετε να συμμορφώνεστε με τους παρόντες Γενικούς Όρους. Σε περίπτωση που δεν συμφωνείτε με αυτούς παρακαλούμε να μην υποβάλετε τη συμμετοχή σας στον Αγώνα. 

• Στο Sifnos Run, στον Αγώνα Δρόμου 10 χλμ. έχουν δικαίωμα συμμετοχής δρομείς άνω των 15 ετών.

• Στο Sifnos Run, στον Αγώνα Δρόμου 5 χλμ. έχουν δικαίωμα συμμετοχής δρομείς άνω των 12 ετών.

• Στο Sifnos Run, στον Αγώνα Παιδιών 1.000 μ. έχουν δικαίωμα συμμετοχής αποκλειστικά παιδιά έως 12 ετών.

Στην περίπτωση συμμετοχής ανηλίκου, η αίτηση συμμετοχής υποβάλλεται από τον ασκούντα τη γονική μέριμνα. Με την υποβολή της αντίστοιχης αίτησης συμμετοχής θεωρείται ότι έχει δοθεί συναίνεση του γονέα για τη συμμετοχή του ανήλικου τέκνου στον Αγώνα.

Όλοι οι διαγωνιζόμενοι στο Sifnos Run δηλώνουν ότι έχουν πλήρη γνώση των κινδύνων που εμπεριέχει η συμμετοχή τους στη διοργάνωση, όσον αφορά σε πιθανές ζημιές ή βλάβη στην υγεία τους. Κάθε δρομέας συμμετέχει στη διοργάνωση με δική του ελεύθερη βούληση και φέρει την πλήρη ευθύνη της συμμετοχής του όσον αφορά στη φυσική του κατάσταση και την ικανότητά του να συμμετάσχει. Οι δρομείς συμμετέχουν με απόλυτη προσωπική τους ευθύνη. Με τη συμμετοχή τους στον αγώνα δηλώνουν υπεύθυνα κατά τους όρους του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986, έχοντας γνώση των σχετικών κυρώσεων, ότι έχουν προβεί στις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις από τις οποίες αποδεικνύεται ότι είναι υγιείς για να μετάσχουν στον αγώνα, παραιτούνται δε από κάθε απαίτηση εναντίον της διοργανώτριας για τυχόν βλάβη ή ζημία από οποιαδήποτε αιτία. Όλοι οι συμμετέχοντες αγωνίζονται με δική τους αποκλειστική ευθύνη και οι ανήλικοι με ευθύνη και υπεύθυνη δήλωση-συγκατάθεση των κηδεμόνων τους.

Το Sifnos Run δεν φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση τραυματισμού, ζημίας ή άλλου είδους βλάβης που μπορεί να υποστεί ο συμμετέχων στη διοργάνωση ή θεατής αυτής. Το Sifnos Run δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε απώλεια ενδυμάτων ή άλλων αντικειμένων των Συμμετεχόντων.

Στους αγώνες της διοργάνωσης Sifnos Run μπορούν να συμμετάσχουν μόνο εγκύρως και εγκαίρως εγγεγραμμένοι δρομείς. Οι συμμετέχοντες δρομείς οφείλουν να φέρουν τον αριθμό συμμετοχής τους, που τους έχει δοθεί από την Οργανωτική Επιτροπή του αγώνα, στο μπροστινό μέρος της μπλούζας τους. Η μη συμμόρφωση με την παραπάνω οδηγία μπορεί να οδηγήσει σε αποκλεισμό του συμμετέχοντα.

Το Sifnos Run πραγματοποιείται κατά την ήμερα που έχει προκαθοριστεί ως ημέρα διεξαγωγής του, ανεξαρτήτως καιρικών συνθηκών. Μόνο σε περίπτωση ακραίων καιρικών φαινομένων ή ανωτέρας βίας μπορεί να γίνει αναβολή ή ακύρωση του αγώνα ανάλογα με τις επικρατούσες συνθήκες. Σε κάθε τέτοια περίπτωση, η συνδρομή συμμετοχής στον αγώνα δεν επιστρέφεται στους εγγεγραμμένους δρομείς.

Το Sifnos Run διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής του προγράμματος του αγώνα, των όρων και κανονισμών συμμετοχής και διεξαγωγής του αγώνα χωρίς προηγούμενη  ειδοποίηση, για το λόγο αυτό σας συνιστούμε να ανατρέχετε κατά καιρούς στην Ιστοσελίδα μας για να ενημερώνεστε για τυχόν αλλαγές.

Προσωπικά δεδομένα

Προκειμένου να δηλώσετε συμμετοχή στο Sifnos Run θα σας ζητηθεί να συμπληρώσετε το ονοματεπώνυμό σας, το φύλο, το έτος γέννησης, τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας, το τηλέφωνο επικοινωνίας σας καθώς και το μέγεθος της μπλούζας σας. Ο σκοπός που συλλέγουμε τα προσωπικά σας δεδομένα είναι για να μπορούμε να σας παρέχουμε την κατάλληλη πληροφόρηση, να επικοινωνούμε μαζί σας για τυχόν ζητήματα που μπορεί να προκύψουν σε σχέση με τη συμμετοχή σας (π.χ. επικοινωνία για επιβεβαίωση εγγραφής και συμμετοχής στον Αγώνα) αλλά και για να δημοσιεύουμε τα αποτελέσματα των αγώνων, ανά αγώνα ή ανά ηλικιακή κατηγορία, στην ιστοσελίδα μας ή σε άλλα ΜΜΕ.

Η Ιστοσελίδα μας δεν πωλεί, εκμισθώνει ή διαθέτει με οποιοδήποτε τρόπο τα στοιχεία σας σε τρίτους. Ως συμμετέχοντες αποδέχεστε ωστόσο ότι τα προσωπικά δεδομένα σας παρέχονται σε τρίτους για σκοπούς χρονομέτρησης, σύνταξης καταλόγου αποτελεσμάτων, καθώς και δημοσίευσης αυτών στο διαδίκτυο. Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που παρέχονται στο πλαίσιο της διαδικασίας αίτησης συμμετοχής, χρησιμοποιούνται για σκοπούς που συνδέονται αποκλειστικά και μόνο με τη διοργάνωση και διεκπεραίωση του αγώνα.

Οι δρομείς αποδέχονται ρητώς και παρέχουν τη συναίνεσή τους ατελώς στη λήψη φωτογραφιών, υλικού βίντεο και στην προβολή του γεγονότος, του ονόματός τους και της εικόνας τους σε οποιοδήποτε ενημερωτικό έντυπο, μέσο μαζικής επικοινωνίας ή κοινωνικό δίκτυο, για την προβολή της διοργάνωσης. Οι συμμετέχοντες στη διοργάνωση συναινούν στη χρήση της εικόνας τους που λαμβάνεται κατά τη διάρκεια του αγώνα από τους διοργανωτές, χορηγούς ή άλλους συνεργάτες της διοργάνωσης για σκοπούς δημοσιότητας και μελλοντικής προβολής αυτής, χωρίς κανένα δικαίωμα σε ολική ή μερική αποζημίωση για το λόγο αυτό.

Οι συμμετέχοντες στη διοργάνωση δηλώνουν ότι δεν προσβάλλεται ούτε βλάπτεται καθ’ οιονδήποτε τρόπο η προσωπικότητά τους, η υγεία ή/και η σωματική τους ακεραιότητα.

Μέσα από την Ιστοσελίδα μας έχετε την επιλογή αλληλεπίδρασης με μέσα κοινωνικής δικτύωσης καθώς και να συνδέεστε με ιστοσελίδες τρίτων μερών. Η Ιστοσελίδα μας δεν ελέγχει τις σελίδες αυτές, ούτε το περιεχόμενο αυτών, και δεν είναι σε θέση να γνωρίζει τις ρυθμίσεις απορρήτου σας σε αυτά. Η επίσκεψη στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και η σύνδεση σε ιστοσελίδες τρίτων γίνεται με αποκλειστική δική σας ευθύνη. Για τον λόγο αυτό σας συνιστούμε πριν κάνετε χρήση οποιασδήποτε τέτοιας σύνδεσης που προτείνεται από την Ιστοσελίδα μας, να ενημερώνεστε σχετικά με τις πολιτικές απορρήτου τους.

Με τη δήλωση συμμετοχής σας στο Sifnos Run, μέσω της συμπλήρωσης της σχετικής φόρμας της ιστοσελίδας μας, εγγράφεστε αυτομάτως στη λίστα μας για την αποστολή Newsletters και ενημερωτικών δελτίων σχετικά με τις λεπτομέρειες οργάνωσης και διεξαγωγής του αγώνα. Σε περίπτωση που δεν επιθυμείτε να λαμβάνετε ειδοποιήσεις από το Sifnos Run μπορείτε ανά πάσα στιγμή να ζητήσετε τη διαγραφή σας από τη βάση δεδομένων που τηρούμε, ανά πάσα στιγμή, συμπληρώνοντας τη σχετική φόρμα επικοινωνίας που διατίθεται μέσω της Ιστοσελίδας μας.

Cookies

Η Ιστοσελίδα μας χρησιμοποιεί cookies με σκοπό τη διευκόλυνση και βελτίωση της πλοήγησής σας σε αυτήν. Τα cookies που χρησιμοποιούμε είναι εντελώς ασφαλή καθώς δεν μπορούν να εκτελέσουν προγράμματα ή να μεταφέρουν ιούς στον υπολογιστή σας.
Στην παρούσα ιστοσελίδα, χρησιμοποιούνται Google research & analytic cookies τα οποία αφορούν σε στατιστικά χρήσης, και Facebook cookies που αφορούν στην πρόσβαση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Εφόσον το επιθυμείτε μπορείτε ανά πάσα στιγμή να απενεργοποιήσετε τα cookies από τον υπολογιστή σας. Σε αυτή την περίπτωση όμως ενδέχεται να μην έχετε τη δυνατότητα αξιοποίησης όλων των ιδιοτήτων αλληλεπίδρασης που σας προσφέρει η ιστοσελίδα μας.

Διαδικασία Εγγραφής:

• Η εγγραφή σε έναν από τους αγώνες του Sifnos Run μπορεί να πραγματοποιηθεί μέσω της online πλατφόρμας εγγραφών που βρίσκεται διαθέσιμη στην ιστοσελίδα μας. Η εγγραφή θεωρείται έγκυρη εφόσον έχει καταβληθεί η σχετική συνδρομή συμμετοχής, όπως αυτή έχει προσδιοριστεί την ημέρα της εγγραφής, και το σχετικό ποσό έχει πιστωθεί στον τραπεζικό μας λογαριασμό.

Το αντίτιμο συμμετοχής ορίζεται στα 10€ για τον αγώνα 10 και 5 χιλιομέτρων.

Η συμμετοχή στον παιδικό αγώνα είναι δωρεάν.

Αφού συμπληρώσετε τη σχετική φόρμα εγγραφής, στη συνέχεια εμφανίζονται οδηγίες για την κατάθεση του ποσού συνδρομής συμμετοχής.

Η κατάθεση του αντιτίμου συμμετοχής θα γίνεται στον αριθμό λογαριασμού της εταιρίας ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ Α.Ε. στην Τράπεζα ΕΘΝΙΚΗ 669/47066172

GR9501106690000066947066172

Προσοχή: Να αναγράφετε οπωσδήποτε το ονοματεπώνυμο του καταθέτη στην αιτιολογία..

Με την ολοκλήρωση της εγγραφής σας θα λαμβάνετε αυτομάτως ενημέρωση-επικύρωση στην ηλεκτρονική σας διεύθυνση για την εγκυρότητα της συμμετοχής σας.

Προσοχή! Μέσα από αυτή την ιστοσελίδα, δεν θα σας ζητήσουμε ποτέ τον αριθμό Πιστωτικής ή Χρεωστικής ή Προπληρωμένης Κάρτας ή άλλης κάρτας πληρωμών και δεν πραγματοποιούμε κανενός είδους ηλεκτρονικές πληρωμές. Η χρήση της ιστοσελίδας μας έχει αποκλειστικό σκοπό να σας ενημερώνει για τον αγώνα και για να διευκολύνει την εγγραφή σας σε αυτόν.

• Εγγραφές για τις οποίες δεν έχει ακολουθηθεί η διαδικασία, όπως ορίζεται στις οδηγίες που έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της διοργάνωσης, ακυρώνονται χωρίς πρότερη ενημέρωση.

• Αλλαγές επί επιβεβαιωμένων εγγραφών (αντικατάσταση δρομέα, αλλαγή αγώνα) δεν είναι δυνατές σε καμία περίπτωση μετά το κλείσιμο της περιόδου εγγραφών.

• Ακυρώσεις επιβεβαιωμένων εγγραφών είναι δυνατές μόνον εφόσον συμπληρώσετε τη σχετική φόρμα επικοινωνίας και ακολουθήσετε τις οδηγίες που θα σας δοθούν μέσω αυτής.

• Μετά την πλήρη εγγραφή δεν είναι δυνατή καμία αλλαγή στο επιλεγέν μέγεθος για Μπλουζάκι από τον συμμετέχοντα.

Παράδοση Αριθμών & chip χρονομέτρησης:

Η παράδοση των αριθμών (bib number) θα γίνει στη Σίφνο μία ημέρα πριν τον αγώνα, καθώς και την ημέρα διεξαγωγής του Αγώνα. Λεπτομέρειες θα ακολουθήσουν με την επιβεβαίωση συμμετοχής.

Ηλεκτρονική χρονομέτρηση – Αποτελέσματα:

Την ηλεκτρονική χρονομέτρηση του αγώνα και των Δύο Δρόμων, καθώς και την έκδοση των αποτελεσμάτων, έχει αναλάβει η εταιρεία επίσημης χρονομέτρησης “CHRONOSYSTEMS TIMING & SPORT SERVICES”. Για το λόγο αυτό, όλοι οι συμμετέχοντες δρομείς θα πρέπει να φορούν τον αριθμό συμμετοχής τους με το ενσωματωμένο chip χρονομέτρησης, που παραλαμβάνουν από τη γραμματεία.

Σταθμοί τροφοδοσίας:

Διαθέσιμοι στα 2,5 χλμ., στα 5 χλμ. και στον τερματισμό.

Διακρίσεις – Έπαθλα:

Έπαθλα (μετάλλιο και κύπελλο) απονέμονται στους τρεις (3) πρώτους Άνδρες και τις τρεις (3) πρώτες Γυναίκες της γενικής κατάταξης ξεχωριστά για τα 5 και 10 χλμ.

Σε όλους τους δρομείς που θα τερματίσουν, θα δοθεί αναμνηστικό μετάλλιο. Tο δίπλωμα συμμετοχής θα μπορέσουν να το πάρουν ηλεκτρονικά από την επίσημη ιστοσελίδα της διοργάνωσης: www.sifnosrun.gr

 

Όροι Συμμετοχής την Ημέρα του Αγώνα:

Οι συμμετέχοντες οφείλουν να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες των διοργανωτών, των εθελοντών, του προσωπικού της διοργάνωσης και των αστυνομικών αρχών. Οποιαδήποτε παράβαση ή μη τήρηση των κανονισμών του αγώνα, έχει ως αποτέλεσμα τον αποκλεισμό του συμμετέχοντα από τον αγώνα και τη διαγραφή του από τα αποτελέσματα του αγώνα χωρίς κανενός είδους αποζημίωση.

Για λόγους ασφαλείας:

• Δεν επιτρέπεται στους δρομείς η συμμετοχή με ποδήλατα, τροχόσπιτα, καροτσάκια, σκυλιά ή οποιοδήποτε είδος μηχανικής βοήθειας.

• Όσοι συμμετέχοντες προσέλθουν μετά την έναρξη της εκκίνησης του αγώνα, δεν μπορούν να λάβουν μέρος σε αυτόν.

• Ο αριθμός συμμετοχής είναι προσωπικός και δεν μεταβιβάζεται, δεν μεταφέρεται ούτε δίνεται σε άλλο δρομέα σε καμία περίπτωση.

• Οι συμμετέχοντες οφείλουν να ακολουθούν και να συμμορφώνονται με τις οδηγίες που έχουν λάβει από το Sifnos Run και οι οποίες θα αναρτώνται και στην ιστοσελίδα της διοργάνωσης.

• Η πρόσβαση στη διαδρομή του αγώνα, την περιοχή εκκίνησης και τερματισμού δεν επιτρέπεται σε καμία περίπτωση σε μη εγκύρως εγγεγραμμένους δρομείς (άτομα χωρίς εμφανή έγκυρο αριθμό συμμετοχής).

• Κάθε συμμετέχων οφείλει να συμπληρώσει με δική του ευθύνη τα στοιχεία που απαιτούνται στο πίσω μέρος του αριθμού συμμετοχής του, είτε αφορούν σε ζητούμενα στοιχεία επικοινωνίας είτε σε προσωπικά ιατρικά δεδομένα.

Το χρονικό όριο τερματισμού για τα 5 χλμ. έχει οριστεί στη μία ώρα από την εκκίνηση του αγώνα.

Το χρονικό όριο τερματισμού για τα 10 χλμ. έχει οριστεί στις δύο ώρες από την εκκίνηση του αγώνα.